מהות הבלוג

כאן אפרסם את כל התובנות החשובות בדרך זו של החלמה בשיטת 12 הצעדים בתוכנית קודא. (CoDa)